Jak przygotować się do rozwodu?

0
1103

Coraz częściej wyszukiwanym hasłem w internecie jest – adwokat rozwód, dla wielu sprawa rozwodowa w sądzie wydaje się czymś ciężkim, wręcz nieosiągalnym. Nie warto jednak tracić nerwów nad przemyśleniami jak przebiegnie czego możemy się spodziewać podczas przebiegu rozprawy, warto dowiedzieć się za w czasu informacji na temat wielu aspektów, które najczęściej nurtują szukających pomocy.

Zacznijmy jednak od samego początku, sprawę rozwodową rozpoczynają pytania do małżonków, dotyczących podstawowych informacji na temat wspólnego pożycia (na przykład: od kiedy para nie mieszka razem, czy posiadają i wspólnie wychowują dzieci). Następnie następuje przesłuchanie świadków i tutaj zostają zadawane im pytania, zarówno strona pozwana, jak i powodowa również mogą zadawać świadkom pytania. Przed ostateczną publikacją przed sąd wyroku, następuje przesłuchanie małżonków- to właśnie w tym momencie, strony mogą odnieść się do toczonego postępowania, mogą naświetlić swój pogląd na sprawę, jak i odnieść się do dowodów wypowiedzianych wcześniej poprzez świadków.

Sąd rozpatruje rozprawę podczas rozprawy sądowej. Następuje przesłuchanie obu małżonków, złożenie wszystkich wnoszących dowodów. Jeśli małżonkowie chcą powołać na świadków swoje własne dzieci, lub wnuczęta- muszą one mieć skończone minimum siedemnaście lat. Jeśli małoletni świadkowie nie są spowinowaceni ze stronami, muszą mieć skończone minimum trzynaście lat.

Rozstrzygnięcie o rozpadzie małżeństwa zapada w formie wyroku, można się jednak do niego odwoływać i składać apelację. Sprawa zostaje drugi raz rozpatrzona poprzez sąd apelacyjny. Odwołanie należy złożyć w terminie do dwóch tygodni, od dostarczenia stronie skarżącej wyrok.

Jeśli wizja rozwodu przerasta którąś ze stron, może ona wyznaczyć w swoim imieniu pełnomocnika który będzie ją reprezentował w sądzie. Pełnomocnikiem może być zarówno rodzic, rodzeństwo, lub inny członek rodziny, jak i adwokat.

Przed złożeniem pozwu o sprawę rozwodową warto rozważyć czy chcemy aby sąd orzekł winę jednego z małżonków, możliwe jest że sąd orzeknie winę jednego, lub obu partnerów. Jeśli jednak chcemy aby sprawa przebiegła polubownie, nie ma nakazu składania wniosku o orzekaniu o winę- uzyskamy to jednak tylko w sytuacji, kiedy oboje z małżonków zdecydują się na takie rozwiązanie, składając do sądu odpowiednie orzeczenie o braku orzekania o winę którejś ze stron.
Podczas wskazywania pozwu należy pamiętać, aby udowodnić trwały i zupełny rozpad życia pomiędzy małżonkami, nie tylko na płaszczyźnie uczuciowej, ale również finansowej oraz materialnej.
Należy mieć na uwadze, że strona którą sąd orzeknie winną o rozpad małżeństwa, musi się liczyć z konsekwencjami finansowymi. Małżonek który nie zostanie orzeczony jako winny, a znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej, może zażądać od strony winnej środków potrzebnych do przeżycia, na okres pięciu lat po rozstrzygnięciu rozwodu.
Podobnie sprawa przebiega w momencie kiedy małżonkowie posiadają niepełnoletnie dzieci. Sąd rozstrzyga kwestie władzy rodzicielskiej, możliwość kontaktów z dzieckiem, oraz kwestię alimentów. Rodzice mogą podpisać porozumienie, na mocy którego sami ustalą model wychowania dzieci, alimenty oraz kontakty dzieci z rodzicami. Sąd jednak może nie udzielić parze rozwodu, w momencie w którym podczas niego, zostaną poszkodowane dzieci.

Koszty na jakie na pewno należy się nastawić, to sześćset złotych pobieranych przez sąd, jeszcze przed przystąpieniem do rozprawy sądowej. Dodatkowe opłaty wynikają z: podziału majątku, alimentów, eksmisją, lub podziałem mieszkania.

Kwestia rozwodu nie jest łatwa, zdarza się również że rozprawa nie zostaje zakończona podczas jednego spotkania w sądzie. Chociaż nie jest to zasadą, bardzo często dopiero na drugiej rozprawie proszeni są o zabranie głosu świadkowie.
Podczas tak ciężkiej życiowej sytuacji, warto zasięgnąć pomocy adwokata, który w sposób jasny i przejrzysty przedstawi wszystkie ważne informacje dotyczące spotkania w sądzie, rozwieje męczące wątpliwości oraz okaże się niezawodną pomocą podczas przebiegu samej sprawy sądowej.

 

______________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.