Rozwiązanie problemów frankowiczów – ugody z bankami czy droga sądowa?

0
215

Frankowicze od lat borykają się z problemem stale wzrastającego zadłużenia względem kredytodawcy, pomimo regularnej spłaty zobowiązań. Przez długi czas ta grupa kredytobiorców nie mogła doczekać się na rozwiązania systemowe pozwalające na znalezienie złotego środka na stale wzrastający w stosunku do polskiego złotego kurs franka szwajcarskiego. Obecnie możliwych jest kilka rozwiązań, w zależności od preferencji stron zawierających umowy o kredyt we frankach, mogą być to rozwiązania polubowne lub rozwiązania osiągane na drodze sądowej. 

Ugoda z bankiem

Dla osób starających się w jak najbardziej polubowny sposób rozwiązać kwestię kredytów we frankach, dobrym rozwiązaniem będą ugody frankowe. Nie wymagają one rozpoczęcia procesu sądowego i mogą zostać przeprowadzone za udziałem kredytobiorcy oraz kredytodawcy, bez konieczności udziału osób trzecich.

Istotą ugody jest zrezygnowanie z części roszczeń przez obie strony umowy. W skutek ugody następuje przeliczenie kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich tak jakby od początku udzielenia pożyczki przez bank zobowiązanie było wyrażone w polskiej walucie. Frankowicz ma zatem zrezygnować z procesu sądowego i spłacać pozostałą część zadłużenia.

Jest to jednak mało korzystne rozwiązanie dla frankowiczów, gdyż nie mogą oni dochodzić swoich praw w przypadku nadpłaty kredytu, która nastąpiła na skutek gwałtownego wzrostu obcej waluty. Ugody frankowe jednak cieszą się popularnością szczególnie wśród osób nieposiadających wiedzy prawniczej, które starają się za wszelką cenę uniknąć procesu.

Sądowe rozwiązanie problemu

Bardziej korzystnym dla kredytobiorców rozwiązaniem jest wejście na drogę prawną z bankiem. Dzięki odpowiedniemu procesowi frankowicz może nie tylko uwolnić się od gwałtownej aprecjacji franka szwajcarskiego, ale również całkowitej sumy zobowiązania.

Odfrankowanie kredytu jest opcją szczególnie polecaną, dla tych, którym zależy na najbardziej korzystnym rozwiązaniu. W trakcie procesu sąd dokładnie podda analizie zapisy umowy o kredyt we frankach pod względem legalności zawartych w niej klauzul. Jeśli w wyniku analizy okaże się, że klauzule zawarte w umowie frankowej nie są zgodne z prawem – postanowienia umowne staną się nieważne. W skutek czego po stronie frankowicza, nie wystąpi już żadne zobowiązanie względem banku.

Podczas odfrankowania kredytu zostaje on przeliczony na kredyt złotowy. Jeśli po przeliczeniu spłaconego zobowiązania wystąpi nadwyżka spłaty zobowiązań przez kredytobiorcę względem banku, na mocy decyzji wydanej przez sąd – bank zobowiązany będzie do dokonania zwrotu nadpłaconych kwot.

______________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.